OM CAMPUS COMPANY

Campus & Co drivs av studenter på Campus Varberg som genomför evenemang och projekt beställda av aktörer som behöver hjälp med allt från marknadsföring, projektledning, event och underhållning. Kontakta oss för ett första möte

Ordförande & Vice Ordförande

Ordförande för Campus & Co är Viktor, med Vanessa som Vice ordförande. Tillsammans bär de det övergripande ansvaret för föreningen och strävar kontinuerligt efter att stödja de olika sektionerna. Viktor, i sin roll som ordförande, har ansvaret att sammankalla och arrangera styrelsemöten och deltar även aktivt inom den ekonomiska avdelningen. Vanessa fokuserar främst på att vara en stadig stöttepelare och finns alltid till hands för att bistå ordföranden så mycket som möjligt.

Se våra referenser

Ekonomi

Huvudansvaret för Campus & Co’s ekonomi ansvarar Karolina för, med stöd från vår revisor och ordförande.. I sin roll som ekonomiansvarig navigerar Karolina genom föreningens ekonomiska processer och sammanställer kontrakt med våra samarbetspartners.

Kund

Inom kundgruppen befinner sig Lovisa, Vilma, Mildred och Embla, vilka har det övergripande ansvaret för den initiala kontakten med uppdragsgivare och inkorporerar alla inkommande uppdrag. Lovisa, Vilma, Mildred och Embla ägnar sig åt att särskilt värna om att etablera och bevara starka relationer med våra kunder. Dessutom engagerar de sig aktivt i marknadsföringsaktiviteter på våra sociala medieplattformar för att främja och bygga upp Campus & Co:s starka varumärke.

Interna processer

Inom avdelningen för interna processer driver Wilma, Ellen och Ylvali arbetet med att etablera ett robust ramverk för Campus & Co. Deras främsta ansvar är att skapa en struktur som främjar kontinuitet, kvalitet och tillväxt inom organisationen. Ramverket inkluderar riktlinjer för hantering av uppdrag, arbetsmetoder för styrelsen och etablering samt upprätthållande av strukturer inom företaget. En klar och definierad struktur samt välfungerande processer är nyckelfaktorer för att uppnå våra mål, öka vår arbets effektivitet, fokusera på organisationens utveckling och stärka våra kundrelationer.

Utveckling

Campus & Co’s ansvariga för utveckling, Moa, Vanessa och Carla, har sitt fokus riktat mot framtiden. Deras uppdrag innefattar aktivt sökande efter utvecklings- och framtidspotential, samt utvärdering av varje genomfört projekt. Det är denna avdelning som planerar och genomför förändringar inom organisationen med syfte att säkerställa en progressiv och framgångsrik framtid för Campus & Co.

Styrelse

Carla, Karolina, Wilma, Viktor, Vanessa, Embla och Mildred utgör sammansättningen av styrelsen. Styrelsen, som är föreningens överordnade styrande instans, har det viktiga uppdraget att ansvara för och förvalta organisationen på ett effektivt sätt. Dessutom spelar de en nyckelroll i beslutsfattandet och tar ansvar för att säkerställa en positiv och framåtsträvande utveckling för föreningen.