OM CAMPUS COMPANY

Campus & Co drivs av studenter på Campus Varberg som genomför evenemang och projekt beställda av aktörer som behöver hjälp med allt från marknadsföring, projektledning, event och underhållning. Kontakta oss för ett första möte

Ordförande & Vice Ordförande

Ordförande i Campus & Co är Maja Rolfes och Vice ordförande är Matilda Andersson. Tillsammans har dem ett övergripande ansvar för föreningen och ser kontinuerligt till att stötta de olika sektionerna som finns. Som ordförande har Maja ett ansvar att sammankalla och arrangera styrelsemöten men är även delaktig i den ekonomiska avdelningen. Matildas fokus ligger mycket på att alltid finnas som en stöttepelare för att hjälpa ordföranden i största möjliga mån.

Se våra referenser

Ekonomi

Huvudansvaret till Campus & Co’s ekonomi ligger hos Felicia Lejdin med stöttning från vår revisor och ordförande. Som ekonomiansvarig arbetar Felicia med företagets ekonomiska processer samt ställer upp kontrakt för samarbetspartners.

Kund

Kundgruppen består av Emma Jönsson och Julietta Melgar ansvarar för den första kontakten med uppdragsgivare och tar in alla uppdrag. Emma och Julietta värnar även om att bygga och bevara relationer med kunder. Slutligen arbetar de aktivt med Campus & Co marknadsföring på våra sociala medier för att bygga ett starkt varumärke.

Interna processer

Inom avdelningen interna processer arbetar Johanna Bäckström, Sofie Bertilsson, Nathalie Gullander och Jessica Roos och ansvarar för att skapa ett ramverk för Campus & Co som ska bidra till kontinuitet, kvalitet och tillväxt. Inom ramverket finns riktlinjer för hur uppdrag ska skötas, styrelsen ska arbeta och hur struktur skapas och upprätthålls inom företaget. En tydlig struktur och genomarbetade processer bidrar i sin tur till att vi kan nå våra mål, arbeta effektivare, fokusera på organisationens utveckling och förbättra våra kundrelationer.

Utveckling

Campus & Co’s utvecklingsansvariga är Amanda Haupt, Erica Gustavsson och Emmy Lundqvist och har ett ständigt vakande öga på framtiden. De letar efter utvecklings- och framtidsmöjligheter, såväl som utvärdering av varje genomfört projekt. Förändringar i organisationen planeras och implementeras av denna avdelning.

Styrelse

I styrelsen sitter Maja Rolfes (ordförande), Matilda Andersson (vice ordförande), Johanna Bäckström (sekreterare), Felicia Lejdin (kassör), Amanda Haupt (ledamot) och Emma Jönsson (suppleant). Styrelsen är det styrande organet i föreningen och har som uppgift att svara för och förvalta organisationen. Vidare tar de även alla beslut samt ansvarar för dessa.